V druhém díle nového seriálu se podrobně podíváme na vodu, která k vám může přitéct potrubím a způsobit pěknou paseku. Tedy spíš louži…

Pánové, praskla mi voda…

Na začátek bych rád zdůraznil, že dnes si budeme povídat skutečně jen o škodách způsobených „malou“ vodou. Povodním, záplavám, potopám a podobně se budeme věnovat příště.

Ona ale i voda unikající z prasklé trubky může způsobit pěknou paseku. Například jeden můj příbuzný vlastnil restauraci. Ve zdi mu v noci praskla trubka a když přišel ráno do práce, nestačil se divit, kde mu plavou jeho vybrané raw speciality – na podlaze měl půl metru vody.

Koneckonců, škody slangově zvané „vodovodky“ jsou zdaleka nejčastějším problémem, který klienti s pojišťovnami řeší. Tyto škody nastávají 2,5krát častěji než škody z vichřic na druhém místě, a dokonce 14krát častěji než požáry. Odpovídá tomu i celkový objem vyplaceného pojistného plnění, který je za dostatečně dlouhé časové období srovnatelný s penězi vyplacenými za krytí záplav a povodní.

Pillow pojištění majetku

Jedna voda, více pojištění

Ač se může zdát, že škody způsobené únikem vody jsou jen jednou položkou v dlouhém seznamu pojištěných nebezpečí, není tomu tak. Vodovodní škody se běžně dělí na únik vody z vodovodního zařízení, únik vody z akvária či jiné nádrže, vystoupnutí vody z kanalizace, poruchu hasicího zařízení, škody způsobené ztrátou vody, škody způsobené mrazem na vodovodních zařízeních a opravu rozvodů. Všechna tato rizika se často pojišťují pospolu a v základu, ale nemusí tomu tak být vždy.

Únik vody z vodovodního zařízení je v této oblasti základem. Co pojišťovna myslí vodovodním zařízením, je vždy specifikováno v podmínkách. Nejčastěji to jsou potrubí a na ně připojená zařízení, jako třeba pračka či topné těleso, ať už vaše nebo sousedů nad vámi. Naopak vnější okapy a svody se mezi vodovodní zařízení většinou nepočítají. Výhodou je, že za vodu se obvykle považuje také jiná kapalina, třeba chladicí médium v klimatizaci. Důležitou podmínkou proplacení škod je nutnost náhlého porušení celistvosti. Když si zapomenete napouštět vanu nebo vám koupelnu vymaluje hadice s odpadem od pračky, pojištění nepomůže. Pozor, některé pojišťovny nad rámec běžné opatrnosti vyžadují také to, abyste při opuštění domova delším než tři dny uzavírali hlavní uzávěr vody. Ano, rada je to jistě praktická a prozíravá, ale dělat kvůli tomu na klienty dlouhý nos při plnění? Raději zvolte pojištění u Pillow, kde takovéto povinnosti nejsou. Dobrou zprávou je, že tato oblast bývá u všech pojistitelů pojištěná až do výše pojistné částky.

S únikem vody z vodovodního zařízení úzce souvisí únik vody z akvária či jiné nádrže. Je až komické, jak různě pojišťovny definují nádrž. Zatímco u Pillow se jedná o širokou definici (jakákoli nádrž, akvárium i vodní lůžko), jinde se můžete setkat i s podmínkou, že pojišťovna nic nezaplatí, pokud akvárium nemá více než padesát litrů. Zkuste vylít kýbl vody na plovoucí podlahu a uvidíte, co i menší akvárko dovede pěkného. A když už jsme u těch akvárek, škody na rybičkách nasuchu posuzují pojišťovny individuálně. Za úniky vody z nádrží většinou pojišťovny platí až do hodnoty majetku (tedy do pojistné částky), ale v současné nabídce se dá najít i společnost platící nejvýše 10 tis. Kč ročně.

Voda z WC i ze stropu

Voda nemusí přijít jen z trubky ve zdi, zvládne to odkudkoli. Příkladem je vystoupnutí vody z kanalizace, které znamená, že k vám voda přiteče svým odtokem, pěkně „osvěžená“ tím vším, co odtokem běžně odtéká. S tímto rizikem naštěstí většinou nejsou potíže, bývá pojištěné na všechny příčiny a až do výše pojistné částky. Jen do něj často nespadá voda z povodní, která se plní z rizika povodně, jak si povíme příště. Pozor, některé pojišťovny ho nezahrnují do základu, ale nutí klienta zvolit vyšší balíček.

Porucha hasicího zařízení (nebo též sprinkleru) znamená, že hasidla u stropu se zblázní a začnou hasit samy. Dříve tato situace bývala z vodovodek často vyloučená (nic přece neprasklo), moderní produkty ji už naštěstí většinou zahrnují přímo k úniku vody z vodovodního zařízení.

Škoda způsobená ztrátou vody je tzv. finanční škodou. Pojišťovna z tohoto pojištění platí náhradu vodného a stočného, které musíte zaplatit vodárnám či kanalizacím vy v souvislosti s tím, že se něco stane s vodovodním zařízením a kvůli tomu se začne váš vodoměr protáčet na plné obrátky. Toto riziko nebývá v základu (byť Pillow ho tam má) a mívá svůj limit (byť Pillow ho tam nemá). S rostoucími cenami vody je vhodné si své pojištění ohlídat, zda vás přiměřené chrání i v těchto případech.

Škody způsobené mrazem dovedou být v bytech hrozivé. Rozpínající se led potrubí doslova roztrhá. Počátkem devadesátých let takto utrpěla jedna z nejhezčích vil v naší vsi a oprava stála nemalé úsilí a finanční prostředky. A právě proti tomu klienty chrání toto pojištění. Logickou podmínkou u něj je, že by klienti neměli nechávat v zimě topení napuštěné a neběžící. Stát se ale může cokoli, a tak krytí mrazu bývá ve většině případů v základu a často až do výše pojistné částky, jako třeba u Pillow.

Pillow pojištění majetku

Rozvody nejen od vody

Především s únikem vody z vodovodních zařízení souvisí krytí rozvodů. Tedy to, že prasklou trubku někdo najde, vyseká, vymění, zazdí a třeba nalepí dlaždičky.

Někteří klienti bohužel pojištění zneužívají a s tímto krytím si nechávali zrekonstruovat celou koupelnu. Se slovy „no, hledal jsem to tady, pak támhle a tyhle tři díry jsem taky netrefil, ale souvisí to, tak mi to opravte“ se jen bezelstně usmívají na likvidátora. Proto pojišťovny opravu rozvodů běžně limitují, někdo na 5 tis. Kč, jiný na 5 m trubky. V pojištění od Pillow se to řeší tím, že budou zaplacené jen účelně a efektivně vynaložené náklady, což považujeme za férový přístup. Rekonstrukce koupelny se nezaplatí, ale trubka nešťastně prasklá za velkým zrcadlem ano.

A když už jsme u rozvodů, víte, že pojištění rozvodů u Pillow se nevztahuje jen na vodu? Pillow (jako jen dvě další pojišťovny na trhu) kryje i rozvody elektřiny a plynu při jakémkoli náhodném poškození. Takže tatínek věšící s vrtačkou obrázek může být v klidu – samozřejmě, pokud se u to nestává každé úterý. Unikátnost tohoto pojištění podtrhuje, že ho klienti dostanou v základu a až do výše pojistné částky, což aktuálně na trhu nikdo jiný neumí.

Příště se můžete těšit na informace o tom, jak pojišťovny pomáhají při povodních.