Podmínky, cílové trhy a další

Pillow pojištění vozidel

Pillow pojištění majetku

Pillow pojištění úrazu a nemoci

Dobré srovnávače s námi počítají.

A vždy se můžete spolehnout na Pillow portál, vstoupit můžete zde.

Společnost (Obchodní název srovnávače)VozidlaMajetekOsoby
Able (BT neživot, Verzuz)
Allrisk
Business Logic (nsure, FinAM)
Cebia (Cebia Klient, Carkulka, CHALoupka)
Creasoft (Zeteo)
EUCS Analytics
Fixum  (AutoVIP)
inPojištění (inPojištění)
INSIA (Ignác, Majka, Axel)
JARO pojištění
Modulservis (Modulis)
Partners (FiP)
Renomia (Univerzum)
Respect (Karakal)

Často kladené otázky

Pillow pojištění vozidel

Čím se liší ve smlouvě uvedená volba „Autorizované a smluvní“ nebo jen „Smluvní“ opravny?

Klienty neomezujeme ve výběru servisu, kde budou v případě pojistné události opravovat svoje vozidlo. S volbou „Autorizované a smluvní“ opravny mohou využít jakýkoli autorizovaný servis pro daný typ vozidla.

Někteří klienti se starším vozidlem se spokojí s opravou v námi vybraném, prověřeném a zasmluvněném neznačkovém servisu. V takovém případě získají slevu za závazek opravy ve smluvních servisech, ve smlouvě je pak uvedeno „Smluvní“ opravny.

Seznam smluvních servisů najdete zde: https://dokumenty.pillow.cz/Pojisteni_vozidel/Pillow_Vozidla_Seznam_smluvnich_servisu.pdf

 Doporučení: klientům s vozidlem stáří do 5 let a klientům vyžadující značkový servis i pro starší vozidlo, vždy vyberte variantu „Autorizované a smluvní opravny“. Vždy zkontrolujte, že sleva za smluvní servis není ve vašem sjednávači  automaticky označena.

Můj klient nemá chytrý telefon. Jak poslat foto tachometru v tomto případě?

I v těchto výjimečných případech (zejména starší klienti) existují hned dvě řešení. Prvním je pomoc příbuzných, kamarádů nebo poradce, kteří nafotí tachometr přes aplikaci ve svém vlastním mobilu. Foto tachometru lze totiž odeslat i z jiného telefonu než klienta, stačí si stáhnout aplikaci Pillow. Druhým řešením je vložení a odeslání fota přes webové stránky https://www.pillow.cz/nahrat_kilometry/step1. I tento krok může provést za klienta někdo jiný. Fotografie vozidla je však nutné vyfotit a odeslat přes naší mobilní aplikaci Pillow.

Zadal jsem povinné ručení a střet se zvířetem. Kombinace nejde pojistit, kde je problém?

S největší pravděpodobností se jedná o vozidlo straší 15 let. Havarijní polštáře (dopravní nehoda, střet se zvířetem, přírodní události, krádež vozidla a vandalismus) pojišťujeme jen pro vozidla do 15 let stáří.

Výhodou Pillow pojištění je, že všechny havarijní polštáře jsou VŽDY na obvyklou cenu vozidla, žádný omezující limit u nás nenajdete. Územní platnost NENÍ omezena na ČR a spoluúčast je buď NULOVÁ (střet se zvířetem, přírodní události a krádež vozidla) nebo pouze FIXNÍ (ne procentní).

Pojistil jsem vozidlo včetně pojištění skel. Nikde nevidím, na jaký limit jsou pojištěna.

V Pillow pojišťujeme skla tzv. bez limitu, tedy do výše ceny opravy nebo výměny. Pro místo opravy i výměny platí stejné pravidlo jako u havarijních polštářů. Volba „Autorizované a smluvní“ umožňuje opravu v kterémkoliv značkovém servisu, volba „Smluvní“ výměnou za nižší cenu zavazuje k opravě zde:

https://dokumenty.pillow.cz/Pojisteni_vozidel/Pillow_Vozidla_Seznam_smluvnich_servisu.pdf

Tip: Z polštáře „Skla“ hradíme škody vzniklé výhradně jen na sklech (čelní, boční zadní, střešní, panoramatické). Pokud k rozbití skla dojde souvislosti s poškozením i dalších částí vozidla (kapota, nárazník, světlomet atd.) například při střetu se zvířetem, uhradíme celou škodu z polštáře, který se na dané poškození vztahuje (v tomto případě z polštáře „Střet se zvířetem“).

Pojištění skel je bez spoluúčasti (spoluúčast je pouze první 3 měsíce od počátku pojištění ve výši 50 %).

Pillow pojištění majetku

Můžete lépe popsat rozdíl mezi hlavní pojištěnou budovou a vedlejšími stavbami?

Hlavní pojištěná budova je stavba pojištěná ve smlouvě, obvykle s číslem popisným. Patří k ní i všechny stavební součásti, které jsou s ní neoddělitelně spojené (např. přípojky vody či plynu, fotovoltaické panely na střeše, stříšky, které by bez této budovy nestály). Dále za součást pojištěné budovy bereme i konstrukce, které byly spolu s ní postaveny (součást stavebního povolení) a jsou s ní spojené. Pokud je například garáž na stejné základové desce, průchozí do hlavní stavby, pak musela být součástí stavebního povolení, je evidována s budovou jako jeden celek.

Vedlejší stavbou jsou všechny stavby, které jsou od hlavní budovy prostorově oddělené. Patří sem také ty, které se hlavní budovy dotýkají, ale mohly by stát i bez ní (např. oplocení, samostojné přístřešky, stavby „nalepené“ na hlavní budovu). Navíc jako vedlejší stavby pojišťujeme i takové stavby, které mají s hlavní stavbou společnou zeď, ale nikoli střešní systém a nejsou průchozí (např. stodola nebo garáž). Zde je hranice velmi tenká a ve sporných případech doporučujeme kontaktovat pojišťovnu pro individuální posouzení.

Dobrým vodítkem je Katastr nemovitostí, kde zpravidla bývá pojištěná budova zakreslená.

Jaké revize musím mít, aby pojištění plnilo svou funkci? Co třeba hromosvod?

Při vstupu do pojištění revize nijak neřešíme. Důležité jsou při škodách. Tehdy je třeba mít provedené a aktuální všechny revize a kontroly, které požaduje platná legislativa. Samozřejmě vždy posuzujeme, zda absence dané revize mohla mít nějaký vliv na vznik, rozsah, šetření a posouzení výše škody. Pokud tomu tak není, na revizi zpravidla nelpíme. Důležitá je pro nás také příčinná souvislost mezi škodou a absencí revize nebo kontroly.

Pro rodinné domy je nejdůležitější pravidelná kontrola komína. Stejně tak je nutná revize funkčnosti hromosvodu, pokud je hromosvod instalovaný. Pokud není a v době kolaudace nebo zahájení užívání domu nebyl legislativou požadován, instalaci ani revizi hromosvodu nepožadujeme.

Je nějaké omezení na hodnotu věcí, které mám uložené ve vedlejší stavbě (např. kola v kůlně)?

Věci uložené ve vedlejší stavbě jsou pojištěny až do limitu 20 % pojistné částky pro pojištění domácnosti. Pokud máte ve vedlejších stavbách uložené věci ve vyšší hodnotě, bez navýšení celkové pojistné částky je plně nepojistíme, doporučujeme tedy cennější věci umístit do hlavní pojištěné budovy. Pokud máte např. v kůlně kola za 200 000 Kč a pojistnou částku na domácnost 500 000 Kč, za kola Vám zaplatíme nejvýše 20 % z 500 000 Kč, tedy 100 000 Kč.

Pokud mám pojištěnou jen domácnost, zaplatíte mi z polštáře Skla a sanita rozbité okno?

Ne. Polštář Skla a sanita k domácnosti kryje pouze akvária, terária, zasklení nábytku, nástěnná zrcadla a zasklení obrazů. Abychom mohli zaplatit i rozbité okno, je třeba mít pojištěnou i budovu, případně stavební součásti (v tom případě musí být okno pořízené na náklady pojištěného).

K čemu slouží strojní pojištění, které se dá sjednat v rámci polštáře Elektro škody?

Strojní a elektronické součásti pojištěné budovy nebo vedlejších staveb (např. výtah, tepelné čerpadlo, kotel, otevírání vrat) jsou standardně kryté všemi pojištěnými polštáři. V případě požáru nebo povodně za ně tedy standardně platíme podle podmínek těchto polštářů.

Pokud chcete jejich ochranu rozšířit i na další možné situace, lze sjednat polštář Elektro škody ve variantě se strojním pojištěním. Toto krytí uhradí škody, které vznikly jakoukoliv nahodilou příčinou, která není uvedena ani vyloučena jinde v podmínkách pojištění, případně ve výlukách tohoto rizika. Může jít například o neúmyslné poškození věci pojištěným, náhodnou a náhlou poruchu (ne vzniklou běžným opotřebením), poškození zvířetem apod. Limit strojního pojištění je uvedený v pojistné smlouvě.

Pillow pojištění úrazu a nemoci

Je možné pojistit cizince?

Platí jednoduché pravidlo: lze pojistit každého, kdo je účastníkem veřejného zdravotního pojištění České republiky. Tedy pokud má cizinec přiděleno číslo pojištěnce u některé ze zdravotních pojišťoven (VZP, Vojenská ZP, ČPZP, …), je možné ho pojistit u Pillow.

Závisí cena pojištění na provozovaném sportu nebo na zážitkových akcích?

Nezávisí, při sjednání pojištění se na žádné sporty neptáme. Vše jsme vyřešili jednoduše: součástí podmínek je tabulka sportů. Vše co je v tabulce označeno jako pojištěné, je pojištěno již v základní ceně, žádné přirážky za sport nejsou účtovány.

Díky tomuto přístupu nemusí klient hlásit v průběhu pojištění nové sporty. Stačí, když se podívá do tabulky a hned ví, zda jeho nová aktivita je nebo není pojištěna.

Zážitkové akce jsou pojištěny vždy, i kdyby v tabulce byla daná aktivita označena jako nepojištěná. Tato výhoda se vztahuje například na bungee jumping, paragliding, let balónem, vyhlídkové lety, tandemový seskok padákem a další.

Která pojištění nemůže Pillow na výročí a po škodě vypovědět?

Garanci nevypověditelnosti jsme dali přímo do pojistných podmínek pro všechna důležitá rizika. Klient tak nemusí mít obavu, že by při horšení zdravotního stavu mohlo dojít k výpovědi ke konci pojistného období nebo po pojistné události.

Nemůžeme vypovědět následující polštáře: Smrt úrazem, Invalidita 1. stupně, Invalidita 2. a 3. stupně, Invalidita 3. stupně, K úvěru (následkem úrazu), Závažné nemoci a Trvalé následky nemoci.

Co znamená plnění za multi-traumata v polštáři Zlomeniny a popáleniny?

U tohoto polštáře si klient zvolí pojistnou částku, ze které vyplatíme její část dle závažnosti poranění. Výše je určena procentem uvedeném v Tabulce zlomenin a popálenin.  Tělo jsme rozdělili na 4 části: Hlava a krk, Trup, Horní končetiny a Dolní končetiny.

Pokud bude mít klient při pádu z kola dvě různé zlomeniny jedné ruky (loketní a vřetenní kost), jedná se stále o jedno trauma a zaplatíme procento, které je vyšší (například 10 % z pojistné částky).

Pokud si však klient zlomí loketní kost a holenní kost, jedná se o traumata dvou částí těla a zaplatíme obě procenta v součtu (například 10 % + 32 % z pojistné částky).

Staňte se expertem

Ověřte své znalosti a získejte unikátní certifikát

Základní úroveň (10 otázek)

Expertní úroveň (60 otázek)