Ve známé písničce Elektrický valčík od dua Svěrák – Uhlíř se zpívá o tom slavném dni, kdy k nám byl zaveden střídavý, střídavý, silný elektrický proud. Elektřina tím dnem přinesla nejen do každé rodiny elektrické hodiny, ale též nutnost následky poruch pojišťovat. O škodách spojených s elektřinou bude dnešní díl seriálu.

Když je proudu moc…

Nejdůležitějším pojistným nebezpečím z této oblasti je krytí škod způsobených přepětím. Odborně řečeno je přepětí takové napětí, které svojí velikostí převyšuje amplitudu jmenovitého napětí. Laicky to znamená škody způsobené tím, že k vám dorazí po drátech víc elektřiny, než by mělo. Proč to vadí?

Běžné efektivní napětí v zásuvce je udáváno 230 V. Současné elektrospotřebiče mají jistou toleranci, takže pokud se napětí zvýší třeba na 240 V, bez problémů s tím dovedou pracovat. Pokud ale do vedení udeří blesk, vznikne krátkodobě napětí až několik desítek tisíc voltů, což spolehlivě odrovná nejen všechnu elektroniku připojenou do sítě, ale někdy i rozvody samotné. Čím dál od vašeho domu blesk udeří, tím je přepětí nižší, ale i úder vzdálený 2 km od domu může váš nový MacBook rozpálit tak, že už ho nezapnete. A nemusí ani udeřit přímo do vedení – přepětí může vzniknout též v důsledku indukce způsobené elektromagnetickým polem blesk doprovázejícím nebo dokonce chybou v rozvodné síti.

Obrana před přepětím je dvojí. První možností je instalace přepěťové ochrany nebo zásuvek. Jakožto laik se do této oblasti nebudu pouštět a rovnou vám popíšu tu druhou – pojištění.

Pojištění proti přepětí dnes nabízí všechny pojišťovny na trhu, někdy též pod ne zcela přesným názvem „nepřímý úder blesku“. Nač u tohoto krytí dát pozor? Prvním parametrem je limit. Ač je současným trendem toto riziko limitem neomezovat a pojišťovny jako Pillow ho dovedou vyplatit až do výše pojistné částky, stále se prodávají produkty nabízející limit jen 10 nebo 20 tisíc Kč, za což nové elektrospotřebiče do celé domácnosti pořídíte jen těžko. Krom toho některé pojišťovny také neplatí třeba za spotřebiče starší 10 let či za elektroinstalaci mimo elektrospotřebiče. V tom případě by platba za vypálené vedení a zásuvky byla na vás…

Pillow pojištění majetku

…anebo málo

Opakem přepětí je podpětí. To znamená, že k vám teče proudu málo. Tato potíž jde většinou na vrub distribuci elektřiny. Laicky řečeno, už na vás nezbyde proudu dost. Copak světlo, ale citlivé přístroje, jako je pračka nebo myčka, může poškodit i tato situace.

Pojištění podpětí je taktéž v nabídce všech renomovaných pojišťoven a většinou pro něj platí úplně stejná omezení jako pro pojištění přepětí. Mnohdy s ním mívá i společný roční limit.

Třetím do party je pojištění zkratu. Když necháme opět promluvit p. Svěráka: „Při krátkém spojení dvou drátů dojde k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Ovšem, kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.“

Pojištění zkratu je na trhu relativně nové, ještě před pár lety ho pojišťovny neplatily. U dnešních produktů ano, taktéž za stejných podmínek jako přepětí. Navíc je třeba dát si pozor na to, že většinou nikde není pojištěný zkrat způsobený vlhkostí nebo vodou a v důsledku přirozeného opotřebení.

Rozbitá lednička

I z našich domovů známe mrazáky plné masa, ovoce či chleba, schovaných na horší časy. A což teprve třeba lovci v daleké Kanadě. Maso ze zastřeleného losa nebo nalovených lososů je třeba někde uskladnit. Z těchto oblastí k nám pravděpodobně dorazilo pojištění nefunkčnosti chladícího zařízení, které taky patří do dnešního dílu. Na rozdíl od předchozích krytí nepomůže se samotnou ledničkou nebo mrazákem, ale s důsledky jejich nefunkčnosti. Tím nejčastějším je právě zkažené jídlo, může se ale jednat i o znehodnocené léky nebo plovoucí podlahu, která uplave po rozmrznutí námrazy v mrazáku a vytečení vody.

Jako příčinu nefunkčnosti pojišťovny kryjí jak poruchu, tak neočekávané přerušení dodávek elektřiny.

Největším zádrhelem u tohoto pojištění může být nekrytí stavebních součástí některými produkty. Potom smlouva s plovoucí podlahou nepomůže. U takovýchto škod lze také snadno narazit na nedostačující limit (často bývá i jen 10 tis. Kč), a to daleko spíše, než že se vám zkazí jídlo za tolik peněz. Pokud tedy není váš mrazák plný kaviáru a bio svíčkové.  V Pillow máte jistotu, že uvedené zádrhele nenastanou, neboť za stavební součásti platí a limitem je až pojistná částka celé domácnosti.

Pillow pojištění majetku

Elektrická třešnička na dortu

Bonbónkem pro náročné klienty je allriskové strojní pojištění. Jak jistě víte, allriskové pojištění je takové, které kryje všechny příčiny škod, které nejsou vyloučené. Toto pojištění tedy nesouvisí jen s elektřinou, ale spíše se stroji na elektřinu, a pomáhá takřka se všemi náhlými a náhodnými událostmi.

Do pojištění privátního majetku dorazilo z krytí podnikatelských rizik, a tak se mu často podobá. S tím souvisí různé hrůzné výluky, které se dají v podmínkách najít – třeba na škody způsobené kavitací (což je prý „vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí“, tedy něco, co se vám doma běžně asi nestane). Často také nejsou pojištěné škody způsobené vodou a vlhkostí. Je to ochrana pojišťoven před podvodníky, aby do svých strojů nenacákali při zalévání a pak si na účet pojišťovny nepořizovali co dva roky nové. Další výluky se u jednotlivých produktů už liší docela významně, čili zde se pročíst pojistné podmínky opravdu hodí. Jinak je ale strojní pojištění velmi praktická věc, na kterou se dá koukat jako na prodlouženou záruku. S tím souvisí maximální stáří pojištěných strojů – třeba u Pillow je to dvacet let.

Strojní pojištění nenabízí všechny pojišťovny a z těch, které ano, tak až na dvě jen pro stroje, které jsou pevně zabudované do nemovitosti. Pojištění tedy využijete, pokud máte doma elektrická vrata, rolety, tepelné čerpadlo nebo třeba vlastní výtah. Jen je třeba ohlídat limit pojistného plnění, protože často na opravu stačit nemusí. Některé ústavy nabízí třeba jen 10 tis. Kč, u Pillow najdete solidních 50 tis. Kč.

Tím opouštíme silný elektrický proud a v příštím díle seriálu Abeceda pojištění majetku s Pillow se podíváme na zbylá pojistná nebezpečí, která se u pojištění majetku dají sjednat a zatím jsme se jim nevěnovali.