V předchozích dílech seriálu jsme si představili naprostou většinu pojistných nebezpečí, proti kterým si můžete svůj majetek pojistit. Dnes se podíváme na ta zbylá.

Střepy (ne)znamenají štěstí

Prvním z pojištění, která stojí za zmínku, je určitě pojištění skel. Ve své podstatě se nejedná o pojištění proti něčemu specifickému, ale pojištění něčeho. Toto krytí totiž skla chrání před rozbitím tzv. allriskově, tedy proti všem náhlým a nahodilým událostem, které nejsou vyloučené. Výluk mnoho naštěstí nebývá, z těch důležitějších snad jen úmyslné rozbití a škody způsobené při montáži, občas též škody sálavým teplem (na to pozor u krbových kamen).

Zajímavější je tak to, co vlastně pojišťovny sklem myslí. A zde přichází tak trochu chaos. Samy pojišťovny se totiž ve většině případů nedovedly rozhodnout, zda sklo patří do pojištění budovy (tedy stavby), nebo jejího vybavení (tedy tzv. domácnosti). Výsledkem je, že často je spoustu věcí pojištěno (a klienty placeno) dvakrát, jednou v rámci budovy a podruhé domácnosti. Pillow je čestnou výjimkou a má skla striktně rozdělená. U většiny pojišťoven bývají v rámci budovy pojištěné skleněné stavební součásti (tedy např. okna) vč. poplachových čidel a v rámci pojištění domácnosti totéž plus navíc třeba akvária nebo zasklení nábytku.

Svébytná je kuchyňská sklokeramická deska. Dříve bývala vyloučená (popřípadě hodně omezená), dnes už ji pojišťovny až na drobné výjimky pojišťují. Takže spadlý hrnec na novou indukční plochu nemusí být se správným pojištěním zase takovým problémem.

Ve spojení se sklem je zajímavý i příběh sanity. Před několika lety ke sklu jedna velká pojišťovna přihodila také allriskové pojištění sanity – tedy to, že se vám nějakým způsobem rozbije mísa záchodu nebo umyvadlo. Do té doby to nikdo neměl. Ale v pojišťovnictví se hodně opisuje, čili dnešní produkty téměř všech pojišťoven ke sklu přidávají také sanitární zařízení. Většina též netrvá přímo na sklu, ale zahrnuje do něho i materiály, které jsou svou odolností se sklem srovnatelné a používají se místo něj (třeba plexisklo).

Jako u mnoha krytí může být i zde limitující maximální výše plnění. Pillow nabídne buď 50 tis. Kč nebo rovnou 250 tis. Kč, za což už opravíte i velké okno. Stále se ale dají koupit levná pojištění s limitem třeba jen 10 tis. Kč na rok, což třeba na novou varnou desku renomované značky stačit nebude.

Pillow pojištění majetku

Když bydlet prostě nejde

Pojišťovny myslí i na situace, kdy pojištěnou nemovitost nejde po škodě obývat. Třeba když ji propláchne povodeň. Pro tyto případy si můžete sjednat pojištění náhradního ubytování, uskladnění věcí po škodě či ztráty nájmu, který nemůžete od nájemníků vybírat. Dvě pojišťovny na trhu také dovedou v případě velkých škod převzít na několik měsíců placení hypotéky.

Názvy těchto krytí jsou poměrně jasné. Jak už jsme často viděli, i zde je třeba hlídat limity. Pokud bydlíte ve stylové funkcionalistické vile, asi byste se po povodních se všemi věcmi do garsonky nevešli. V Pillow proto limit náhradního ubytování i uskladnění věcí po škodě vychází z hodnoty pojištěného majetku a tuto situaci odráží. Pillow také proplácí náklady až za dobu 12 měsíců, když se oprava odůvodněně protáhne (jinde třeba jen 6).

Exotika aneb chcete mně?

Často, když se s někým bavím o pojištění majetku, přirovnávám jeho produkty k toskánskému městečku San Gimignano. To se vyznačuje tím, že zde v období gotiky a následující renesance jednotlivé mocné obchodní rody závodily v tom, kdo si postaví vyšší a krásnější obranou věž. Ve 14. století jich tak ve městě bylo prý 72 a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž novou. Dodnes se jich dochovalo 14 a pohled na ně návštěvníky nechává stanout v němém úžasu nad umem našich předků.

Právě k těmto věžím přirovnávám často pojištění majetku na našem trhu. Produktoví manažeři sedí na vrcholu svých věží, sledují ostatní věže a přidávají na jejich špičky nové cihličky a ozdoby, aby ve svých očích překonali konkurenci. Dodnes vzpomínám na legendární větu jedné vážené kolegyně, která mě mnohé naučila a které si jinak velmi vážím: „Dáme rázovou vlnu do druhého balíčku, a to bude bomba, protože to nikdo nemá.“ Produktoví manažeři pak tak trochu zapomínají na klienty, kteří nejsou s nimi nahoře na věži a nesledují jen střechu, ale v němém úžasu nad umem pojišťoven vidí celé věže jejich produktů ve své nezměrné velikosti a komplexitě.

V rámci těchto závodů se občas objevují i různá nová drobná pojištění. Některá zapadnou, jiná (jako třeba sanita, o které jsem psal výše), se vlivem opisování rozšíří.

  • Příkladem může být tzv. stres benefit. Princip je jednoduchý – pokud škoda přesáhne určitou výši (třeba 80 % pojistné částky), pojišťovna klientovi vyplatí pár peněz navíc za „pocuchané nervy“. Krytí na našem trhu opsané z Austrálie dnes nabízejí dvě pojišťovny pod jinými názvy.
  • Podobným případem je pojištění stavební montáže. Zde vám pojišťovny pomůžou, když neopatrný řemeslník něco rozbije při stavebních pracích na vaší pojištěné nemovitosti. Běžně se s řemeslníky domluvíte nebo jsou sami pojištění, ale co kdyby náhodou – krytí opět v nabídce dvou ústavů.
  • Posledním a asi nejúsměvnějším příkladem těchto „věžních“ pojištění je poškození plotu zvěří. Jedná se o to, že když náhodou napadne lesní zvěř jít si drbat svůj hřbet o váš plot a ten při tom spadne, pojišťovna to zaplatí. Samozřejmě se ale pojišťovny chrání, aby to nebylo náhodou moc často, takže pokud je plot ve špatné stavu, nic se platit nebude. Výluka bývá i na domácí zvířata (takže ne zreznutí plotu oblíbeného psíky) a také na živé ploty, čili ani pravidelné „opásání“ plotu srnkou nebývá pojištěné. Samozřejmě nijak nesnižuji, že může existovat klient, kterému zrovna toto pojištění pomůže a bude za něj vděčný, zatím jsem ale o takovém ještě neslyšel.

Pillow pojištění majetku

Jak můžete z příkladů vidět, pojišťovny dokážou nabídnout různá krytí. To ale neznamená, že za ně musíte zbytečně utrácet peníze. I když jsou všelijaká pojištění často schovaná v balíčcích a tváří se, že jsou tam „zdarma“, samozřejmě tomu tak není. Vše je dobře spočítané a celková cena pojištění je o každé krytí navýšena, byť by bylo sebeexotičtější.

Pojištěním poškození plotu zvěří jsme se dostali na konec seznamu pojistných nebezpečí, která se v souvislosti s majetkem pojišťují. Někdy příště doplníme ještě informace o pojištění odpovědnosti a asistencích, které se s majetkem často pojí. Čemu se věnovat nebudeme, jsou pojištění, která s majetkem souvisí jen okrajově, ale některé pojišťovny je do něj uměle vlepují (např. úrazové pojištění, cestovní pojištění či pojištění veterinárních nákladů). Tato pojištění jsou natolik odlišná (a nepojišťují majetek, ale zdraví člověka či zvířete), že si zaslouží nejen vlastní pojistnou smlouvu, ale i vlastní seriál.

Co nás čeká příště? Pobavíme se o tom, co je pro pojištění majetku unikátní – o předmětech pojištění. Zatímco auta nebo životy jsou z pohledu pojišťovny poměrně stejnorodé, o majetku to rozhodně neplatí.