S dvoucifernou inflací se objevují nebo zvýrazňují problémy, které ještě před několika lety řešil jen málokdo. Jedním z nebezpečných dopadů růstu cen je podpojištění u pojistných smluv majetkového pojištění. Pojišťovny přicházejí s řešením.

Strašák podpojištění

Podpojištění je důvodem, proč pojišťovna zaplatí třeba jen polovinu škody. Může za to právo krátit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je nesprávně ujednaná pojistná částka k hodnotě pojištěného majetku. Pokud je tedy dům za 10 mil. Kč pojištěný na 5 mil. Kč (podpojištění 5/10 = 50 %), je při škodě za 100 tisíc Kč vyplaceno nejvýše 50 tisíc Kč (50 % ze 100 tisíc Kč).

Čím větší je rozdíl mezi škodou a pojistným plněním, tím větší část škody musí majitel zaplatit z vlastní kapsy. Při totální škodě v uvedeném příkladu musí klient vynaložit celých 5 miliónů, aby znovu postavil svůj domov tak, jak byl například před zničujícím požárem či výbuchem.

Existují dva důvody vzniku podpojištění. Buď je hned na počátku chybně stanovena pojistná částka (můžeme hovořit o primárním podpojištění) nebo se kvůli neaktualizaci pojistné částky v průběhu trvání pojištění působením inflace rozejde pojistná hodnota a částka (sekundární podpojištění). V reálném životě se u klientů můžeme bohužel setkat i s kombinací obou druhů podpojištění, jejichž efekty se sčítají.

Odhady hovoří o tom, že podpojištěna je většina nemovitostí a domácností, nejčastěji statistiky ukazují na 6 z 10 pojistných smluv s nedostatečnou pojistnou částkou. Výše podpojištění u domácnosti se může pohybovat okolo 40 %, u budov i výše.

Videoprohlídka pojištění majetku

Štít proti primárnímu podpojištění

Přesnou hodnotu majetku je schopen určit pouze ten, kdo ho zná, teoreticky především vlastník. Teoreticky proto, že lidé mají tendenci podceňovat náklady na výstavbu, na pořízení celého vybavení atd. Je to logické – odhadci a rozpočtáři nemovitostí by mohli vyprávět, proč jsou jejich profese tak důležité. V tomto okamžiku může poradci i klientovi pomoci pojišťovna s dobře vymyšleným pojištěním. Chytrá kalkulačka na základě zadaných údajů (podlahová plocha, typ střechy, počet pater, …) navrhne částku a co je hlavní: při respektování doporučené částky nebo zvolení vyšší se ve smlouvě objeví důležitá garance, že pojišťovna nebude uplatňovat podpojištění.

Přesně tuto výhodu nabízí Pillow pojišťovna u nového majetkového pojištění. Pro domácnost i pro budovu navrhne chytrý algoritmus pojistnou částku, od které se neuplatní podpojištění. V pojistné smlouvě najde klient kouzelný symbol, který (s odkazem na pojistné podmínky) tuto garanci potvrzuje. Jedná se o znak pro štít 🛡. Pokud klient zvolí nižší částku, která stále odpovídá pojištěné hodnotě majetku, podpojištění se samozřejmě také neuplatní.

Štít proti sekundárnímu podpojištění

A jsme u inflace. Ta způsobuje, že pojištěný majetek pořízený či postavený před několik lety nyní již za stejnou cenu nelze získat. Klienti se tak dostávají do podpojištění, i kdyby na počátku pojištění měli vše stanoveno správně. Řešení je jediné: valorizace pojistných částek každý rok.

V případě Pillow pojišťovny je systém nastaven zcela automaticky, klient ani poradce tak nemohou „udělat“ chybu. Před výročím obdrží pojistník informaci o navýšených pojistných částkách v souladu s optimálně zvoleným objektivním indexem. V případě domácnosti se jedná o index spotřebitelské inflace, u pojištění budovy zase o index růstu stavebních prací. Klient nemusí udělat nic, částky se na výročí automaticky navýší. Právě díky valorizaci zůstává klientovi 🛡 garance neuplatnění podpojištění. Pokud klient nepožaduje navýšení, stačí jednoduše kliknout na odkaz v e-mailu a pro další rok zůstanou pojistné částky stejné (tj. nenavýšené), zároveň ale přichází o garanci.

Závěrem

Pouze moderní pojistné smlouvy jsou schopny hlídat inflaci a ochránit klienta před podpojištěním.  Například u pojištění vozidel se jedná o takové produkty, které neobsahují finanční limity: bezlimitní pojištění skel, havarijní pojištění na obvyklou cenu auta stanovanou na odpovědnost pojišťovny a bezlimitní odtah v rámci asistenčních služeb. Je zajímavé, že tyto tři protiinflační vlastnosti aktuálně nabízí společně v jednom produktu pouze jediná pojišťovna Pillow.

Vysoká inflace nutí poradce vybírat pouze produkty, které obsahují výše popsané protiinflační „štíty“. U majetkového pojištění je valorizace částek na výročí standardem, i když stále existují pojištění, které ji nenabízejí. Produktů, které ochrání před oběma podpojištěními (primárním i sekundárním), je zatím opravdu málo. Pillow majetkové pojištění naštěstí kouzelný „štít“ obsahuje, a to doslova v podobě symbolu štítu 🛡 uvedeného v pojistné smlouvě.

Videoprohlídka pojištění majetku