V tomto příspěvku naleznete nejnovější čísla, jak se dařilo v minulém roce v počtu vázaných zástupců jednotlivým poradcům nejen v oblasti pojištění, ale také investic.  “Vydolovali” jsme je pro Vás z dat ČNB.

Opět více než 30 000 pojišťováků

Po turbulencích minulých let způsobených především změnami ve vzdělávání se loňský rok nesl ve znamení poklidného pozvolného růstu počtu vázaných zástupců pojišťoven. S výjimkou ledna a července počty pojišťovacích zprostředkovatelů utěšeně rostly, a tak v prosinci opět překročily magické číslo 30 000. K 31. prosinci 2022 tak bylo u ČNB registrováno celkem 30 051 zprostředkovatelů, což představuje meziroční nárůst o 1 574 lidí nebo též o 5,5 %. Pojišťovací zprostředkovatelé byli ke konci roku sdruženi v 823 společnostech, což je o 6 méně než vloni.

Nejvíc rostli největší

Jak dopadl náš každoroční závod mezi padesáti největšími společnostmi externí distribuce?

V rámci nejsilnější pětky se pořadí nezměnilo, vítězství v počtu zástupců obhájil Broker Trust s 2 609 lidmi ke konci roku následovaný OVB Allfinanz (2 464 lidí) a Partners Financial Services (1 755 lidí).

Z TOP20 až na jednu společnost (SMS finance) rostli více či méně všichni zúčastnění. Nejrychlejší v relativních číslech byla společnost Fingo, která narostla o více než polovinu (+56 %) a v žebříčku od počátku roku poskočila ze 17. na 12. místo. V absolutních číslech pak bylo nejrychlejší #1 na trhu, tedy Broker Trust (+262 nových kolegů). Rok naopak neskončil úspěšně pro společnost Dreams FS, která přišla o více než polovinu svých zástupců a v žebříčku propadla až na poslední místo.

Interní sítě stabilní

U (převážně) interních sítí vázaných na svou banku nebo pojišťovnu nedošlo k žádným výrazným překvapením. Nejvíce nových kolegů přivítala Allianz (+121), naopak propouštění nejvíce zasáhlo Komerční banku (-64). Zdaleka nejvíc pojišťovacích zprostředkovatelů nadále zůstává ve službách Generali České pojišťovny (4 076 lidí ke konci roku) následované skupinou ČSOB (2 032 lidí).

Investiční poradci rostli rychleji

Počty investičních zprostředkovatelů vloni rostly rychleji, na trhu přibylo meziročně 6,7 % lidí (tedy 949). Nejvíc se přijímalo i zde v Broker Trustu (+224 lidí), nejvíce také tady vyrostlo Fingo (+54,7 %).

Když porovnáme žebříčky v obou disciplínách, v první desítce jsou jak u pojišťovacích, tak u investičních zprostředkovatelů tytéž společnosti. Výjimkou je u pojišťováků navíc na pátém místě INSIA, u investičních zprostředkovatelů pak na desáté pozici Chytrý Honza.

 

Více najdete na webu

Kompletní report „Počet vázaných zástupců dle pojišťovacího a nově i investičního zprostředkovatele“ naleznete na stránce https://www.proporadce.cz/pillow-a-trh/ . Přehled je volně ke stažení, je čtvrtletně aktualizovaný a kromě loňských obsahuje i starší údaje. Všem příznivcům statistik ho vřele doporučujeme.

Otevřít kompletní report