V čem se liší produkty pojištění osob z pohledu úrazového krytí? Prošli jsme více než 10 nejprodávanějších produktů a na základě rozboru pojistných podmínek jsme našli 5 oblastí, které jsou důležité pro kvalitu úrazového krytí a flexibilitu jeho nastavení.

1) Definice a výluky

Vše začíná definicí úrazu. Dříve byl úraz definován přímo zákonem, s přechodem na nový občanský zákoník ale definice zmizela a je ponechána na jednotlivých pojišťovnách. Každý produkt ji má uvedenu v pojistných podmínkách. (Zajímavost: naopak definici nemoci některé produkty v podmínkách stále nemají.)

Standardem je formulace zahrnující neočekávané a náhlé působení vlastní tělesné síly a vnější síly. Definice Pillow zahrnuje i vystavení se vnějším vlivům. Díky tomu vzniká nárok na pojistné plnění i v případě popálenin, omrzlin, otrav či poškození v důsledku tonutí, úpalu, úderu blesku, zásahem elektrického proudu atd.

Produkty se liší výlukami. Základním požadavkem by mělo být uvedení všech výluk vždy u daného připojištění. Není tak třeba listovat celými podmínkami a hledat, kde ještě jsou napsána další omezení. Mezi standardní výluky, bez kterých nelze vytvořit výhodné pojištění, patří sebepoškozování, páchání trestného činu nebo aktivní účast na nepokojích. Naopak mezi výlukami by se neměly objevit úrazy při záchvatu či ztrátě vědomí nebo výluky spojené s pracovními úrazy. Toto pravidlo platí i v případě Pillow pojištění.

2) Navýšení na jeden klik

Mezi základní rizika pojištěná pro případ úrazu i nemoci patří: smrt, invalidita, pracovní neschopnost, ošetřování a hospitalizace. Většina produktů na trhu dokáže navýšit pojistné krytí pro úrazovou příčinu pouze pro případ smrti a hospitalizace. Pillow pojištění úrazu a nemoci je navrženo flexibilněji u všech uvedených rizik. Lze tak například navýšit krytí invalidity o jeden milión oproti nemoci nebo nastavit dvojnásobnou denní dávku při pracovní neschopnosti úrazem oproti nemoci.

3) Trvalé následky

Nabídka pojištění trvalých následků úrazu je u mnoha produktů složitá. Nabízí několik variant, které se liší výší progresivního plnění (např. 600 % a 1000 %) a hranicí, od které je plněno (např. od 1 % a od 10 %). Poradcům i klientům Pillow pojišťovna výrazně zjednodušila život, v nabídce je pouze optimální varianta trvalých následků. Používá nejvyšší progresi 1 000 % a plnění je od 0,1 %. Klient tak má vždy pojištěny v plném rozsahu i trvalé následky s ohodnocením do 10 % (např. ztráty prstů), které ve variantách „od X %“ schází.

4) „Denní odškodné“ 3.0

Mezi klienty stále populární denní odškodné ve své původní variantě (1.0) postupně končí. Aby pojišťovny byly schopny vyplatit peníze ihned po úraze a nemuselo se čekat na závěrečnou lékařskou zprávu, dochází ke změně konstrukce na verzi 2.0. V oceňovací tabulce je uvedena přímo hodnota plněných dnů, na době léčení úrazu již nezáleží. Bohužel i verze 2.0 má mnoho slabin, tou největší je „klamání“ klientů označením pojištění. Produkt již ve své druhé verzi nemá nic společného s „denním“ odškodným, výše výplaty závisí pouze na stanovené diagnóze, např. zlomenině klíční kosti.

Pillow pojišťovna nabízí nejmodernější verzi (3.0), která již nepoužívá konstrukci s denní dávkou. V oceňovací tabulce jsou přímo uvedena procenta plnění (od 0,5 do 100 %) ze sjednané pojistné částky. Jedná se o stejný systém, jaký s osvědčil u trvalých následků a který je pro poradce i klienty nejpřehlednější. Navíc kromě okamžité výplaty nabízí Pillow i plnění za násobné zlomeniny, tzv. multitraumata. Klient za jednu událost může dostat součet až čtyř poranění, například za zlomený nos, ruku, nohu a žebro.

5) Sporty a zážitkové aktivity

Úrazové pojištění bývá spojeno s povinností uvést při sjednání pojištění vykonávané sporty. A následně má klient povinnost informovat pojišťovnu o nově provozovaných aktivitách. Dalším problémem současného přístupu bývá nejasnost vymezení, které sporty a úrovně jsou běžné a není třeba je při sjednání nebo v průběhu trvání pojištění oznamovat. Někdy se lze setkat s výlukou na extrémní sporty, v podmínkách ale je jen ukázkový výčet a opět schází jistota vymezení. Někdy jsou extrémní sporty řešeny odkazem na tabulku na webu pojišťovny, která může být aktualizována.

Pillow pojištění odstranilo uvedené problémy jednoduše. Při sjednání pojištění se žádné sporty neuvádí a není třeba je tedy ani v průběhu trvání pojištění aktualizovat. Součástí podmínek jsou tabulky s přehledem prakticky všech sportů a klient tak vždy zná rozsah svého pojištění pro všechny sporty. Pojištění je vytvořeno tak, aby automaticky zahrnovalo všechny běžné aktivity, od potápění do hloubky 40 metrů až po vysokohorskou turistiku až do výšky 5 648 metrů nad mořem. Profesionální sportovci se však musí pojistit jinde.

Navíc pojištění automaticky kryje všechny zážitkové akce pořádané společností podnikající v dané oblasti. Rozsah adrenalinových zážitků není nijak omezen a zahrnuje i skok padákem nebo let v rogalu či balónu.

Všech 5 pohromadě

Pillow pojištění úrazu je v současnosti jediným produktem na trhu, které nabízí všechny výše uvedené výhody v rámci jednoho produktu. Unikátní je také konstrukce, kdy lze jeden produkt nakonfigurovat jako standardní rizikové pojištění pro případ úrazu i nemoci nebo právě jen jako čisté úrazové pojištění. Žádný polštář není povinný a minimální pojistné je 1 Kč.

Další výhody pojištění úrazu a nemoci