Pojištění majetku jsme minule dokončili, dnes se alespoň stručně podíváme na pojištění odpovědnosti, které se s ním velmi často potkává na jedné pojistné smlouvě.

Co je a není pojištěné

Irský dramatik G. B. Shaw v roce 1903 napsal, že „Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“ Ano, tím, že máme svobodu a mnohé věci dělat můžeme, máme za své činy také odpovědnost. A pokud někomu něco provedeme, musíme mu to nahradit. Tím se dostáváme pomalu od filozofie k právu (§2894–2971 nového občanského zákoníku) a odtud je už jen kousek k pojištění, které nás může alespoň trochu toho našeho strachu ze zodpovědnosti zbavit.

Současné pojištění odpovědnosti nabízené k majetkovým smlouvám je poměrně široké, a to u všech pojišťoven. Často se dokonce tváří, že nahradí všechny škody (na majetku) i újmy (na zdraví a životě), které pojištěné osoby způsobí „v běžném občanském životě“ a které nejsou konkrétně vyloučené. Problém zde není ani tolik s výlukami (ty jsou většinou dosti konkrétní), jako s tím, co je vlastně ten slavný „běžný občanský život“. Ten má jistě odlišný malá Kačenka ze školky a její dědeček Jeník v důchodu, stejně jako třeba generální ředitel Jakub a uklízečka Oxana. Ani samy pojišťovny v tom nemají úplně jasno – zkuste jim někdy zavolat na jejich linku a zeptat se, zda třeba členství v klubu modelářů nebo skautském oddílu do něj spadá. Uvidíte, co se (ne)dozvíte. Pojďme se tedy nejprve raději podívat na jistější území nepojištěných oblastí.

První velkou částí jsou škody a újmy způsobené v souvislosti s prací. Na ty totiž existují jiná pojištění, která se v rámci pojištění majetku většinou nenabízí (např. slangově ZamZam – škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli, D&O pro ředitele, profesní odpovědnost advokátů a mnohé další). Ze stejného principu vychází, že pojišťovny nekryjí ani škody způsobené motorovými dopravními prostředky (na to je tu povinné ručení a další podobné produkty pro lodě a letadla).

Tyto dvě oblasti pak doplňuje baterie takřka standardizovaných menších výluk. Lze jich napočítat téměř dvě desítky, namátkou třeba škody způsobené výbušninami, škody na životním prostředí nebo škody a újmy způsobené blízkým osobám. Populární je i výluka na škody způsobené radou či informací, tedy třeba, když někoho pošlete koupit rohlíky v akci, ale oni jsou naopak dražší. Méně pochopitelnou výlukou jsou například škody způsobené zvířaty na rostlinách, tedy že vaše kráva okouše sousedův živý plot. Většina pojišťoven jich majoritu má v podmínkách zapracovánu a pokud ne, často je to jen nedopatřením.

Pillow pojištění majetku

Kdo, na kolik a kde

Dobrou zprávou je, že pojištění odpovědnosti se u moderních produktů vztahuje na všechny, kteří doma žijí, a to včetně dětí do 26 let studujících někde mimo. Jednou smlouvou tak vyřídíte celou rodinu. Pozor jen u starších produktů, které rády pomohou jen partnerům a jejich dětem, ale zapomínají na zapomnětlivé prarodiče.

Kromě těchto tzv. hlavních pojištěných jsou většinou pojištění na svou činnost v souvislosti s vaší domácností i různé uklízečky, tchýně hlídající děti či sousedi venčící o dovolené vašeho milovaného papouška. Situaci u svého pojistitele si musí zkontrolovat jen ti nejmajetnější, neboť na placené služebnictvo se pojištění někdy nevztahuje.

A kolik nejvíce za vás pojišťovna zaplatí? Záleží na vaší volbě. V dnešní době se nejčastěji doporučuje 10 mil. Kč na jednu událost, což téměř všechna pojištění na trhu dodat dovedou. Problémem jsou tak spíš starší smlouvy, kde není neobvyklé narazit na limity plnění jen ve statisících, což na odškodnění vážného zranění určitě nestačí.

Pojištění odpovědnosti umí většina dnešních produktů nabídnout s platností po celé Evropě, někteří i ve světě. Kdo chce ušetřit, může zvolit jen ČR, pak ale pro výlety za hranice určitě doporučujeme cestovní pojištění, které v sobě pojištění odpovědnosti zahrnuje.

Zvláštní oblasti

Jak jsme si řekli, pojištění odpovědnosti je vcelku široké. Několik oblastí v něm bývá přesto pojištěno trochu jinak, pojďme se tedy podívat aspoň u některých na jejich zvláštnosti.

Trendem dnešní doby je vydělovat zvlášť odpovědnost za poškození drobné elektroniky. U starších produktů to nebylo téma a i rozbité mobily kamarádů byly standardně pojištěné. Pak si ale pojišťovny uvědomily, že pro různé podvodníky je to snadný terč. Upadl mi mobil? Nevadí, soused má pojistku na odpovědnost, tak řekne, že to udělal on, pojišťovna to zaplatí a o výsledek se šábnem. Proto některé produkty přišly s poměrně nízkým sublimitem, jinde si musíte tyto škody extra připojistit, pak jsou ale plně kryté.

Další oblastí je sport. Zde se krytí spíše rozšiřuje. Doby, kdy se nepojišťovala třeba jízda na koni nebo cyklistika, už minuly. Dnes si naopak některé pojišťovny uvědomují, že na kole nebo koloběžce se dá napáchat škoda dosti velká a při absenci povinného ručení i těžko pro klienta zaplatitelná. Proto třeba Pillow pro cyklistiku zdarma a všem pojištěným navyšuje limit na dvojnásobek. Kromě toho s Pillow získáte i pojištění při organizovaném sportu, třeba v dětském fotbalovém oddíle nebo na populárním amatérském půlmaratonu, které bohužel stále ani u vcelku normálních pojišťoven nebývá kryté. Jediným sportovním územím, které standardně pojištěné není, zůstávají škody profesionálních sportovců, kteří musí hledat individuálně nastavenou pojistnou ochranu.

Oblíbeným je pro mě pojištění odpovědnosti za zvířata. U nich je nejběžnější rozdělení pro účely krytí na domácí (např. pes, kočka, králík, …), hospodářská (např. prase, kráva, kůň, …) a nepojistitelná (např. panda, tygr, krajta, …). U některých zvířat ale bývá v závislosti na pojišťovně správné zařazení do skupiny často detektivní práce. V podmínkách se třeba dočtete, že kozy jsou domácí i hospodářské, ale pojišťují se jen ty domácí. S dotazem, jak tedy pojistit sousedčiny dvě kozy, se pak slečna na callcentru docela zapotí. Stejně člověka pobaví třeba pojištění bravu, který jsem jako nezemědělec musel hledat na Wikipedii, nebo výluka na jedovatá zvířata, i když pojištění jsou jen psi, kočky a králíci. Z častějších výluk jmenujme třeba zvířata určená k výdělečným účelům, psa při myslivosti nebo včely. Limit ale bývá u pojištěných zvířat téměř vždy ten hlavní sjednaný.

Toto bohužel nejde říci o odpovědnosti za zapůjčené věci. Vzhledem k mnoha podvodům v této oblasti se tato odpovědnost ještě nedávno nepojišťovala vůbec. Dnes už bývají u moderních produktů pojištěné aspoň věci z půjčoven, ale často třeba jen na 20 tis. Kč. Jednou z mála pojišťoven, která je pojistí až do výše celkového limitu, je Pillow.

Pillow pojištění majetku

Bydlím, tedy jsem

Hodně specifické je pojišťování odpovědnosti z držby nemovitosti. Znamená to odpovědnost za škody a újmy, které „způsobí“ vaše nemovitost. Třeba spadlá taška na sousedovo auto nebo prasklá vodovodní trubka, která vytopí byt pod vámi. „Držba“ se často pojišťuje zvlášť, mimo občanskou odpovědnost a s vlastním limitem plnění. I Pillow má pro ni samostatný polštář.

Hranice mezi občanskou odpovědností a odpovědností z držby nemovitosti je často dosti tenká. Třeba vytopení kvůli zmiňované prasklé trubce ve zdi se počítá do „držby“, kvůli prasklé přívodní hadičce k toaletě už ale do občanské odpovědnosti. Proto doporučujeme nešetřit a pojistit si odpovědnosti obě – za pár peněz můžete ušetřit statisíce i miliony.

Třešničkou na dortu na závěr je pojišťování odpovědností u nájemního bydlení. Jak pojistit majitele a jak nájemce? Platí pojištění i vzájemné škody, nebo jen škody třetím stranám? A jak to nakombinovat z pojištění občanské odpovědnosti a z pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti? Odpověď bohužel není jednoznačná, každá pojišťovna se k tomu staví trochu jinak a někdy dokonce dost nejasně. Proto Pillow nabízí u pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti tři varianty (pro majitele, pro nájemce a pro pronajímatele), kde v podmínkách popisuje zcela jednoduše, se kterými škodami a újmami komu pomůže.

I když by si pojištění odpovědnosti zasloužilo dalších minimálně několik stránek, musíme se v příštím posledním díle našeho seriálu věnovat ještě dosud neprobrané oblasti asistencí. Je nejen zajímavá, ale také dovede mnohdy snadno vytrhnout nečekaný trn z paty. Více informací o Pillow pojištění majetku (a odpovědnosti) najdete na https://www.proporadce.cz/majetek/

Pillow pojištění majetku