100 tisíc smluv do 3 let bez jakékoliv reklamy. Odvážný cíl dokázala Pillow pojišťovna o polovinu překonat a dnes se stará o 150 tisíc smluv pojištění. Pro další milník 1 milion smluv již s podporou marketingové kampaně počítá.

V prvních třech letech jsme se rozhodli nerespektovat standardní obchodní postup ve stylu – Vytvoř produkt a nalákej klienty kampaní,“ prozrazuje Jakub Strnad, zakladatel Pillow a pojišťovací vizionář. „Chtěli jsme ukázat, že i tak složitý produkt jako pojištění, je možné vytvořit srozumitelně a férově. Cíl byl jednoduchý, každý náš klient musí poznat, v čem je polštářové pojištění lepší.“

Pillow pojišťovna vsadila na ohromující jednoduchost, jejímž základem je jednoduchá rovnice: nejkratší pojistné podmínky = nejméně výluk = nejširší pojistná ochrana. K tomu přidala nejvyšší míru digitalizace mezi českými pojišťovnami a férové stanovení ceny pojištění. „Díky tomu všemu klienti pochopili, jaké výhody jim nová pojišťovna přináší, a udělali z Pillow nejrychleji rostoucí pojišťovnu nejen v povinném ručení,“ potvrzuje Jakub Strnad.

Z průzkumů dobře vidíme, že pro velkou část českých spotřebitelů je důležitá znalost značky,“ prozrazuje Martin Podávka, spoluzakladatel a marketingový ředitel Pillow. „V rámci reklamní kampaně jsme si tak dali jasný cíl – seznámit potenciální klienty se značkou Pillow a vysvětlit, proč jsme pro pojišťovnu vybrali právě tento název.“ Podvědomě většina lidí cítí, že polštář je symbolem pohody a pohodlí a že klidný spánek má ten, kdo se nemusí obávat budoucnosti. Známé a často užívané je také spojení finanční polštář. „To všechno je důvodem, proč právě Pillow,“ dodává Martin Podávka.

Na kampani Pillow pojišťovna spolupracuje s agenturou Kaspen/Jung von Matt, produkci zajistila společnost Bypass a o mediální plánování se stará agentura Magnas. „Do hlavní role jsme angažovali … polštář. Je hlavním hrdinou v každé scéně, vždy na sebe dokáže strhnout pozornost. A co je vůbec nejlepší – jako herec nebyl vůbec drahý, jeho honorář byl symbolický a na natočené záběry jsme získali doživotní práva,“ s úsměvem popisuje koncept Martin Podávka a pokračuje: „Ale vážně: nákladová efektivnost je součástí DNA Pillow pojišťovny a je i v zájmu našich klientů. Jsme možná jediný evropský insurtech, který se s klienty bude dělit o podíl na zisku.

Od února uvidí lidé na stanicích skupiny Prima postupně jeden spot a dva sponzorské vzkazy. Od stejného okamžiku poběží také on-line část kampaně, včetně YouTube a sociálních sítí. On-line bude pokračovat v průběhu celého roku a v létě se k němu opět přidá televize.