Jak nejlépe pojistit zavazadla a další osobní věci na cesty po Evropě? Možností je více, ale jejich analýza ihned odhalí nedostatky, nebo naopak vhodnost daného řešení.

Pojistit osobní věci mimo místo pojištění je možné hned několika způsoby. A je samozřejmě zbytečné, aby stejné věci byly pojištěny několikrát a docházelo tak k přepojištění. V současnosti se pojištění osobních věcí na cesty vyskytuje hned ve třech retailových produktech. Cílem článku je ukázat silná i slabá místa jednotlivých produktů, a to s pomocí oblíbeného pětihvězdičkového ratingu.

1)     Pojištění vozidel: doplňkové pojištění zavazadel

Každé pojištění vozidel nabízí možnost dopojistit i zavazadla přepravovaná ve vozidle. Zatímco finanční poradci znají významná plusy i omezení tohoto pojištění, někteří klienti stále tápou. Neuvědomují si silné vlastnosti a nedostatky, které jsou následující:

 • Kde jsou věci pojištěné (1/5): z logiky věci jen ve vozidle. Dříve pojišťovny rády omezovaly pojištění dokonce jen na kufr auta, dnes už většinou kryjí celou kabinu. Modernější produkty, jako je třeba pojištění vozidel od Pillow, přidávají i střešní boxy nebo sportovní vybavení na nosičích.
 • Co se pojišťuje (3/5): standardně víceméně vše kromě dokladů, věcí zvláštní hodnoty, zbraní či zvířat. Pozor, u některých pojištění přetrvává výluka na elektroniku, která je v době mobilů notebooků poměrně zásadní.
 • Proti čemu se pojišťuje (3/5): havárie vozidla, živelní nebezpečí, krádež, vandalismus. Někde lze zakoupit i „light“ verzi tohoto krytí, kde krádež chybí.
 • Na kolik lze pojistit (4/5): běžně až 100 tis. Kč, výjimečně více.
 • Jak dlouho platí (5/5): celý rok, není třeba sjednávat a platit pro každou cestu.
 • V jakých cenách se plní (1/5): v obvyklých či časových, plnění v nových cenách se nenabízí.

Celkově ⭐⭐⭐: Když tuto možnost zhodnotíme, je na ní fajn široký rozsah pojištěných věcí, na druhou stranu zamrzí omezení jen na prostor vozu a také plnění v časových cenách.

2)     Cestovní pojištění: pojištění zavazadel

Další možností je zvolit cestovní pojištění, které zavazadla či osobní věci zvláště ve vyšších balíčcích také běžně určitým způsobem kryje.

 • Kde jsou věci pojištěné (4/5⭐): v zahraničí téměř všude (lze i pro ČR). Obecně je cestovní pojištění přísnější pro umístění věcí v autě (často nesmí být věci zvenku ani patrné), obvyklá je i výluka na věci předané k přepravě, zvláště bez potvrzení.
 • Co se pojišťuje (2/5⭐): je zajímavé, že výluk zde bývá více než u pojištění vozidel. Někdo nepojistí potraviny, jiný brýle, alkohol či obecně drobné předměty s vyšší cenou. Výluka na elektroniku je velice častá, občas se přidává i ta na sportovní potřeby.
 • Proti čemu se pojišťuje (3/5⭐): rizika jsou zde velmi podobná jako u pojištění v rámci vozidel – havárie vozidla či letadla, živelní nebezpečí, krádež i vandalismus.
 • Na kolik lze pojistit (3/5⭐): běžně až 60 tis. Kč, výjimečně více.
 • Jak dlouho platí (1/5⭐): jen po dobu cesty, na další cestu je nutné uzavřít nové. Existuje samozřejmě i celoroční varianta, která se však vzhledem k relativně vysokým cenám vyplatím jen opravdu vášnivým cestovatelům.
 • V jakých cenách se plní (2/5⭐): až na drobné výjimky v časových, plnění v nových cenách nabízí jen několik produktů.

Celkově ⭐⭐: Pokud své věci odvážíte z domova jen jednou do roka, je to asi vhodná volba, i když je třeba dát pozor na předměty pojištění. Až na výjimky je také nepříjemné plnění v časových cenách.

3)     Pojištění domácnosti: pojištění věcí mimo domov

O této možnosti se paradoxně ví nejméně, protože ji pojišťovny příliš nepropagují. Pojďme se na ní podívat podrobněji a ukázat si i její plusy a minusy.

 • Kde jsou věci pojištěné (4/5⭐): odpověď často bývá složitá, neboť pojišťovny věci mimo domov různě rozdělují a o každém místě se píše v podmínkách někde jinde. Jiné podmínky tak mívají věci u sebe a při sobě, ve vozidle, v ubytovacím zařízení, odložené na místě k tomu určeném, předané za účelem provedení služby atp. Se srozumitelností sobě vlastní téma uchopila pojišťovna Pillow, která všechna uvedená místa pojišťuje jedním stejnojmenným polštářem „Věci mimo domov“, který platí téměř všude. U jiných pojistitelů je třeba místa si poskládat, ale často se nakonec dá dobrat téměř k témuž. Platnost pro Evropu (nejen ČR) je dnes už také velice častá.
 • Co se pojišťuje (5/5⭐): zde je rozsah pojištěných věcí jednoznačně nejvyšší. Záleží samozřejmě místo od místa, ale kromě věcí zvláštní hodnoty zde výluky většinou nenajdete.
 • Proti čemu se pojišťuje (4/5⭐): rizika jsou nejčastěji shodná s pojištěním domácnosti. Pillow přidává i poškození při dopravní nehodě a za určitých okolností také prostou krádež, čili rozsah rizik je u ní velice široký. Pozor, na trhu se nabízí i produkt, který mimo domov nic kromě krádeže nekryje, je to ale skutečně výjimka.
 • Na kolik lze pojistit (4/5⭐): velice záleží, které místo je zrovna postižené a jakým rizikem. Rozptyl je velice široký, od 15 tisíc Kč až po 100 tisíc Kč u Pillow a někde dokonce i více.
 • Jak dlouho platí (5/5⭐): celý rok, není třeba sjednávat a platit pro každou cestu.
 • V jakých cenách se plní (5/5⭐): v naprosté většině v nových cenách, což je jedna z nejzásadnějších výhod tohoto pojištění věcí, které nejsou doma.

Celkově ⭐⭐⭐⭐⭐: Co dodat? Kdo (se) umí pojišťovat, ten tuto možnost zná a využívá. Nutnou podmínkou je samozřejmě moderní pojištění majetku, které umožňuje jednoduše pojistit věci mimo místo pojištění – např. od Pillow pojišťovny.

Závěr

Z pohledu analýzy potřeb klienta je optimálním pojištěním věcí mimo místo pojištění celoroční krytí v rámci majetkového pojištění. Díky tomu již není třeba zbytečně utrácet peníze za pojištění zavazadel v pojištění vozidel nebo v cestovním pojištění. A dodejme, že podobná situace je i s pojištěním odpovědnosti. Pojištění občanské odpovědnosti v rámci pojištění domova umožňuje také ušetřit za cestovní pojištění, které již nemusí obsahovat složku odpovědnosti. O tom si ale více povíme někdy jindy.

Kolik by pojištění Vašeho domova i s věcmi mimo něj stálo, zjistíte rychle zde:

Spočítat pojištění