Vypillowali jsme polštářové pojištění pro rok 2022 dle vašich nápadů a připomínek. Nově se špičkovým ratingem EUCS 8,4. V nabídce již od 20. října 2021

Vše výjimečné zůstává

 • Svobodně a flexibilně
  Žádný polštář není povinný, lze je libovolně kombinovat a u každého nastavit stejnou částku na nemoc i úraz, nebo vyšší na úraz nebo pouze na úraz.
 • Srozumitelně a bez háčků
  Jasné a geniálně krátké podmínky na 14 stran včetně tabulek, sporty bez nutností hlášení změn, adrenalinové zážitky automaticky pojištěny. Smlouva na 1 stranu.
 • Jednoduše a digitálně
  Nejrychlejší sjednání mezi všemi pojištěními osob. Žádný podpis, akceptace zaplacením, bez intervencí, interaktivní zdravotní dotazník. Prostě pohoda.

Nově 7 vylepšení

 • Ještě srozumitelnější společná část podmínek
  Dříve byl stejný text pro děti, dospělé i seniory, nyní má každý znění přesně na míru. Nově také najdete ve společné části obvyklé výluky pro události typu jaderné katastrofy, aktivní účasti na armádních operacích atd. Vše najdete např. v části L ve variantě pro dospělého.
 • Jedno slovo, ale rozumíme, proč ho klienti chtějí
  Do definice nemoci jsme přidali i následek lékařem doporučeného očkování. Nově tak kromě následku preventivního operačního zákroku či dárcovství orgánu považujeme za nemoc i následek očkování, například ve formě alergické reakce organismu. Samozřejmě zahrnuje i očkování proti Covid 19.
 • Revoluční posouzení invalidity při změně předpisů
  Co když se změní oceňovací vyhláška a procenta v nich uvedené? Představujeme první pojištění, které garantuje použití výhodnější hodnoty pro klienta! A v případě ukončení současného systému budeme samozřejmě postupovat dle hodnot platných v okamžiku sjednání pojištění.
 • Rozšířené plnění rakoviny kůže bez navýšení ceny
  Nově kromě maligního melanomu kůže od stadia IIA budeme vyplácet 100 % pojistné částky také při libovolném nemelanomovém karcinomu kůže s prokázanými metastázemi do lymfatických uzlin nebo mimo ně. I díky této změně patří Pillow pojištění závažných nemocí mezi nejlépe hodnocené.
 • Opakovaně přiznaná pracovní neschopnost nebo ošetřování
  Na vaši žádost nová textace podmínek považuje za jednu pojistnou událost nejen bezprostředně navazující pracovní neschopnost, ale i takovou, která nastane ze stejného důvodu do 6 měsíců po konci předchozí pracovní neschopnosti. Obdobně tento parametr platí i pro polštář Ošetřování.
 • Doplněné sporty. A věta pro trenéry i trenérky 🙂
  Do tabulky sportů jsme doplnili některé exotické sporty, na které jste u svých klientů narazili. A také přidali větu, která dává jistotu například trenérům, cvičitelkám fitness atd. – přestože si sportem vydělávají, nejedná se o činnost, která by je řadila do profesionální kategorie.