Inflace znehodnocuje nejen úspory, ale také pojistnou ochranu. Tedy přesněji: pokud není pojištění dostatečně chytré. V Pillow jsme navrhli produkty tak, aby se pojistná smlouva automaticky aktualizovala. Ať již jde o pojištění vozidel nebo majetku.

Pojištění vozidel: 3 x bezlimitní

Pouze dvě pojišťovny na trhu odstranily největší problém havarijního pojištění, Pillow je jedna z nich. U běžných produktů musí klient určit a do smlouvy uvést obvyklou cenu vozidla. Za tuto hodnotu je následně zodpovědný a pokud je určena chybně, pojišťovna aplikuje podpojištění, a i v případě parciálních škod je klientovi kráceno pojistné plnění. V případě Pillow mají klienti jistotu, že ke krácení z důvodu podpojištění nedojde, důvod je jednoduchý.

Stanovení pojistné částky jsme vzali na naši odpovědnost. Sami dle zadaných údajů určíme obvyklou cenu vozidla, klienty ani poradce netrápíme jejím zadáváním. V pojistné smlouvě má klient uvedeno u pojistné částky „Obvyklá cena vozidla“. Pokud díky inflaci vzroste cena ojetého vozidla, je to náš problém, a ne klienta a jeho poradce. A férově dodáváme, že tuto výhodu umíme pro osobní automobilky, ale ne pro motorky, autobusy, náklaďáky atd. U těchto typů vozidel je nutné zadat cenu vozidla jako u ostatních pojišťoven.

U pojištění skel máme „bezlimitní“ výhodu u všech typů vozidel. V každé pojistné smlouvě není uveden omezující limit pro plnění v případě poškození či zničení skel vozidla, vždy platíme celé náklady na opravu či výměnu. Inflace tak nemůže „ukousnout“ z hodnoty limitu a způsobit, že majitel vozidla bude muset doplácet. Bezlimitní pojištění skel se klientům a jejich poradcům vyplatí, nejen v době vysoké inflace.

Třetí „bezlimitní“ krytí, na které je inflace krátká, jsou asistenční služby. Většina produktů na trhu má v asistenčních službách uveden limit, od kterého proplatí náklady na odtah nepojízdného vozidla. Inflace zařídila, že většina limitů je nedostatečná a klienti musí část nákladů na odtah doplácet ze svého. Pillow nabízí 4 varianty asistenčních služeb. 2 z nich mají neomezený odtah po celém Česku. Ani zbývající 2 nemají finanční limit, ale odtah hrazený do 50 kilometrů. A tato hodnota platí navždy, ať je inflace sebevětší 🙂

Více o pojištění vozidel

Pojištění majetku: valorizace jednoduše a volitelně

S rostoucí inflací se zvyšuje hodnota majetku klienta vyjádřená pojistnou částkou. Je třeba ji prakticky každý rok aktualizovat, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je zachování reálného rozsahu pojištění. Pokud by došlo k totální škodě (např. požár celé domácnosti), měla by pojistná částka zajistit znovupořízení celého majetku. Druhým důvodem je ochrana před podpojištěním v případě částečných škod. Pokud hodnota majetku výrazně převyšuje pojistnou částku, má pojistitel právo krátit pojistné plnění ve stejném poměru jako je pojistná částka a hodnota majetku.

Proces valorizace pojistné částky je v polštářovém pojištění majetku zcela automatický a zároveň volitelný. Před výročím obdrží pojistník e-mail s návrhem navýšené pojistné částky pro další rok pojištění. Navýšení pojistné částky je odvozeno od spotřebitelské inflace (pojištění domácnosti) a indexu růstu stavebních prací (pojištění budovy). Pokud pojistník z nějakého důvodu nechce částku navýšit (přestože se tím může zvýšit riziko podpojištění), jednoduše valorizaci odmítne. V e-mailu je vložen odkaz na webovou stránku, po kliknutí uživatel potvrdí odmítnutí valorizace a smlouva v dalším roce pokračuje bez úpravy pojistných částek.

Více o pojištění majetku

Ne jeden, ale několik hlídačů

Polštářové produkty jsme navrhli tak, abychom naše klienty ochránili před negativním dopadem inflace na pojištění. V pojištění vozidel a v pojištění majetku máme hned několik „hlídačů“, které automaticky reagují na aktuální inflaci a nedopustí podpojištění klienta.