Na první pohled není na spoluúčasti nic složitého, klient si vybere její výši z několika možností. A čím vyšší spoluúčast zvolí, tím nižší je výsledné pojistné. Ve skutečnosti je „ďábel ukryt v detailu“. Při volbě pojišťovny a správného produktu je třeba si ohlídat několik důležitých parametrů.

Zjednodušeně řečeno: spoluúčast je ta část škody, kterou pojištěný zaplatí ze svého, pohybuje se v řádu tisíců až nižších desetitisíců korun. Díky spoluúčasti je pojištění levnější a klient tak může využít peníze pro nastavení dostatečně vysokých pojistných částek a nebýt podpojištěn. Výše ale není jedinou vlastností, na kterou si musí klient a jeho poradce dát pozor, shrnujeme 5 hlavních vlastností.

1) Pozor na procentní spoluúčast v pojištění vozidel

Zejména v havarijním pojištění číhá na spotřebitele malá „past“ v podobě procentní spoluúčasti. Místo jednoduché spoluúčasti například 5 000 Kč některé pojišťovny nabízí složitou a ve výsledku vyšší spoluúčast formulovanou například jako 5 %, minimálně 5 000 Kč. V takovém případě při vyšších škodách zaplatí majitel vozu ze svého ne pouze 5 000 Kč, ale více. Při škodě do 100 tisíc je spoluúčast 5 000 Kč, ale při vyšší škodě doplácí majitel více. Například u škody za 200 tisíc již hradí 10 tisíc korun, tedy dvojnásobek svého očekávání.

Pillow pojišťovna jako jedna z mála pojišťoven na trhu v žádné variantě nemá neoblíbenou procentní spoluúčast, vybírat lze pouze z pevně daných hodnot, které klienty nijak nepřekvapí v okamžiku pojistné události. Jedná se o spoluúčasti 5 000, 10 000 nebo 20 000 Kč.

2) Nulová spoluúčast u střetu se zvířetem, živlu nebo krádeže

Některé příčiny škod řidič neovlivní, přitom mu dokážou způsobit výraznou škodu na vozidle. Majitel nemůže za krupobití, pád předmětu při vichřici nebo bleskovou záplavu. Podobně při krádeži vozidla, ale prakticky také při střetu se zvířetem, kdy i rychlá reakce nedokáže zabránit nárazu do srny či prasete, kteří skočili před auto.

V podobných situacích může majitel vozu cítit jako nefér skutečnost, že musí doplácet za škodu, kterou nemohl ovlivnit. Proto Pillow pojišťovna umožňuje sjednání pojištění pro uvedená rizika s nulovou spoluúčastí. Zároveň platí, že pojistnou částkou je obvyklá cena vozidla, a ne pouze nedostatečný limit jako u mnoha konkurenčních doplňkových pojištění na trhu.

Více o pojištění vozidel

3) Pozor na jinou spoluúčast pro budovu a pro domácnost

Někteří majitelé nemovitostí často ani netuší, že mají ve svých pojistných smlouvách sjednán odlišný rozsah krytí pro různé části svého majetku. Jiný rozsah a spoluúčast mají pro pojištění domácnosti a jiný rozsah a spoluúčast pro pojištění budovy. A výjimečně může být i jiný rozsah pro vedlejší budovy a objekty u hlavní budovy. Teprve v okamžiku pojistné události si uvědomí toto nelogické nastavení. To již ale bývá pozdě.

U Pillow pojištění nemůže odlišné nastavení pro jednotlivé části pojištěného majetku nikdy nastat. Produkt je jednoduše nastaven tak, aby rozsah krytí i spoluúčasti byly vždy stejné. Volit lze ze 4 hodnot: bez spoluúčasti, 5 000 Kč, 10 000 Kč a 20 000 Kč.

4) Férová spoluúčast je stejná pro všechna rizika

Starší produkty některých pojišťoven často obsahovaly i další negativní překvapení. Přestože si klient při sjednání pojištění zvolil spoluúčast odpovídající jeho finanční rezervě, v podmínkách si pojišťovna vymínila navýšenou spoluúčast pro určité události. Nejčastěji se jedná o zvýšenou spoluúčast pro riziko povodně a záplavy, ale setkat se s ní lze i u pojištění skel, při přepětí na elektromotorech nebo v souvislosti s nedostatečným zabezpečením při krádeži a vandalismu.

Překvapující je, že navýšená spoluúčast u povodně a záplavy je často nabízena i u současných produktů některých pojišťoven a mnoho klientů o tom buď neví nebo se domnívá, že to tak je normální. Opak je pravdou – moderní produkty mají stejnou spoluúčast pro všechna rizika. A to 100% platí i pro nejnovější pojištění na trhu od Pillow pojišťovny. Jedna spoluúčast pro všechna rizika.

5) Šoku z dvojité spoluúčasti je snadné se vyhnout

Pro klienta jedna pojistná událost, pro pojišťovnu ale dvě různé. Takto překvapivě odlišný pohled zažije klient se zastaralým produktem pojištění majetku. Klient nahlásí událost, kterou má pojištěnu a která mu poškodila i domácnost i budovu. Očekává zaplacení škody sníženou o jednu spoluúčast. Místo toho mu pojišťovna sníží peníze o dvě spoluúčasti. Z jejího pohledu se totiž jedná o dvě události: škoda na domácnosti a škoda na budově. Když se klient ozve s reklamací, pojišťovna pouze odkáže na pojistné podmínky a je „vymalováno“.

Přitom z pohledu klienta se jedná o logickou úvahu. Jedna nečekaná událost se odehrála v jeden okamžik a poškodila jeden majetek. Proto očekává jednu spoluúčast. Přátelské pojišťovny to vidí stejně jako jejich klienti. Proto se v Pillow pojištění platí spoluúčast pouze jednou na jednu událost, i kdyby škoda zasáhla domácnost, budovu nebo vedlejší stavby.

Více o pojištění majetku

Polštářové inovace

Pillow pojišťovna díky svému proklientskému přístupu patří mezi hlavní inovátory na evropském pojistném trhu. Důkazem je i taková „drobnost“ jako spoluúčast. Zejména skutečnost uplatnění spoluúčasti pouze jednou na pojistnou událost je na českém trhu málo nabízenou vlastností. Lze očekávat, že do několika let budou ostatní pojišťovny následovat Pillow a úpravu promítnou do pojistných podmínek nebo do speciálních veřejných příslibů. Klienti ale na tyto úpravy roky čekat nemusejí a mohou již nyní mít všechny polštářové výhody.