Ne, tento článek není o tom, že bychom si měli vážit našich zkušenějších kolegů a blízkých. Týká se toho, jak si podle pojišťoven máte cenit svých věcí.

Nejprve trochu teorie

Jak jistě víte, majetek má být pojištěný na svou hodnotu. Jenže, jak hodnotu vyjádřit? Jsou lidé, kteří dají třeba celé království za koně. Pojišťovny pro ohodnocení věcí většinou používají následující termíny:

 • Nová cena – hodnota věci vyjádřená v penězích, za které je možné koupit stejnou nebo srovnatelnou věc v daném místě a čase jako novou
 • Časová cena – hodnota předmětu v daném čase zjištěná tak, že se stanoví nová cena, která se sníží podle opotřebení, nebo zvýší modernizací, opravou či jiným způsobem
 • Obvyklá cena – hodnota věci vyjádřená v penězích, za které lze v daném čase a místě shodnou nebo srovnatelnou věc prodat bez započtení mimořádných okolností, osobních poměrů a vlivu zvláštní obliby

Jaký je v tom prakticky rozdíl? Vezměme si třeba 3 roky staré tričko a zkusme ho podle těchto definic ocenit. Tehdy stálo 500 Kč, dnes se už neprodává, ale mají podobná s obdobnou cenou. Pro něj by platilo:

 • Nová cena – podíváme se na cenu, za kterou se dnes takováto trička nová prodávají – máme tedy 500 Kč.
 • Časová cena – vyjdeme z nové ceny (500 Kč) a započteme opotřebení, které pojišťovna vyčte z norem. Řekněme, že životnost trička stanoví na pět let. Cenu tedy spočítá jako 500 x (5-3) / 5 = 200 Kč.
 • Obvyklá cena – pojišťovna projde několik secondhandů a zjistí, že zrovna takováto trička na trhu letí u sběratelů a lidé za ně běžně platí i 600 Kč.

Příklad je ilustrativní, ale vystihuje většinový přístup trhu k časovým a obvyklým cenám, které si jsou nejpodobnější a v mnohých případech a u mnohých pojišťoven jsou zaměnitelné. Stačilo by u časové využít ono „zhodnocení jiným způsobem“ a třeba bychom se také z 200 Kč na 600 Kč dostali. Určitě ale ne vždy a u každého pojišťovacího ústavu.

Proč je to důležité

Důležitost ocenění pojištěného majetku ve správných cenách si jistě odvodíte sami. Jednak je zásadní při stanovování pojistné částky. A nejde jen o trička. Pokud orezlý plot oceníte jako orezlý plot v časových cenách a pojišťovna počítá s cenami novými, máte na smlouvě i při nejlepší snaze rázem velké podpojištění, tedy pojištění na částku, která je nižší než hodnota majetku, a to se všemi negativními důsledky, o kterých se nyní tolik mluví. Naopak, klient, který poctivě vyhodnotí, za kolik by nakoupil domů novou elektroniku a neví, že pojišťovna plní v časových cenách, bude platit vysokou cenu pojištění za pojistnou částku, kterou nemůže nikdy dostat.

Jak vypadá trh u pojištění soukromých nemovitostí

Zatímco v ne příliš vzdálené minulosti jste si mohli vybírat, na jakou cenu svou nemovitost pojistíte, v dnešní době funguje naprostá většina trhu shodně:

 • Pojištění rodinných domů – domy se pojišťují na novou cenu, tedy jinými slovy na cenu reprodukční, za niž je může jejich majitel znovu postavit. Opotřebení se tedy neřeší.
 • Pojištění bytů – byty se pojišťují na cenu obvyklou, tedy tržní. Někteří pojistitelé též nabízí výplatu ceny nové (reprodukční), pokud by tržní cenu převýšila. Pojištění jen na cenu novou již žádná velká pojišťovna nenabízí. Má to svou logiku – 20 partají se asi na stavbě nového paneláku jen tak neshodne.

Ovšem pozor, stejně jako u většiny věcí, jsou i zde výjimky:

 • Pojištění zchátralých staveb – v naprosté většině pojistných podmínek naleznete klauzuli o tom, že pokud opotřebení nemovitosti přesáhne 70 % (někdy 75 %), bude pojišťovna platit v cenách časových. Jak si takové opotřebení představit? Běžně ho určuje znalec podle norem podle životnosti staveb. Udává se, že životnost rodinného domu je 100 let a samozřejmě se prodlužuje s rekonstrukcemi. Pokud tedy budete bydlet v rodinném domě, do kterého 70 let nikdo nic většího „nevrazil“, dostanete se zhruba na uvedenou hranici.
 • Peníze na něco jiného – pojišťovny často platí v časových cenách, pokud svou nemovitost do tří let neopravíte nebo znovu nepostavíte.
 • Další věci – v časových cenách platí někteří pojistitelé i movité věci spojené s pojištěním nemovitosti, jako je stavební materiál či zařízení staveniště, výjimečně pak strojní součásti budov starší 10 let, pronajaté věci nebo porosty.

A co pojištění domácnosti?

U pojištění domácnosti je situace o něco složitější. Historicky bylo standardem plnění v časových cenách, následně se vybíralo. Dobrou zprávou je, že dnes je standardem plnění v cenách nových. Stejně se ale najdou výjimky, které má většina trhu:

 • Cennosti a věci zvláštní hodnoty (šperky, starožitnosti, umění apod.) – z podstaty věci se oceňují obvyklými cenami. Jinak to totiž většinou ani nejde, nového Van Gogha už byste sháněli těžko.
 • Zvířata – ocenění zvířat je problematické. U pojištění majetku se na ně většinou pohlíží jako na věc, která se ocení obvyklou hodnotou. Výjimečně se lze setkat s přesnějším návodem, jak zvíře ocenit (třeba u pojištění Pillow), ale jinak budete muset ocenění cvičených rybiček, které vám vezme povodeň, řešit s pojišťovnou individuálně.

Pro pojištění všech ostatních věcí vychází pojišťovny většinou z nových cen. Speciální výjimky jednotlivých ústavů shrnuje následující tabulka. Obsahuje údaje o největších pojistitelích v pojištění privátního majetku.

PojišťovnaVýjimky
Pillow a tři dalšíVše v nových cenách
Pojišťovna 5Kola v rámci připojištění a cokoli, co neopraveno či znovu nepořízeno do tří let – obvyklá cena
Pojišťovna 6V nových cenách plní jen v jednom balíčku, a i v něm v časových cenách vždy oblečení a obuv nad 1 rok stáří a elektro, mobily, dílenské nářadí, sportovní věci nad 3 roky stáří
Pojišťovna 7Cizí oprávněně užívané věci, věci neopravené/neznovupořízené do tří let – časová cena
Pojišťovna 8Elektronika starší 5 let, mobily starší 3 let, cizí oprávněně užívané věci – časové ceny
Pojišťovna 9Lze zvolit vše v časových cenách, při podpojištění plní vždy v časových cenách elektrospotřebiče, sportovní potřeby, oděvy, obuv, prádlo
Pojišťovna 10V časových cenách plní vždy oděvy starší 1 roku a elektroniku, IT, telefony, sportovní potřeby, dílenské nářadí a sekačky starší 5 let.

Jak můžete vidět, u 4 pojišťoven výjimky na plnění v časových cenách řešit nemusíte. U ostatních je ale třeba dávat pozor, aby klienti nebyli nemile překvapení.

Naším odhadem je, že pojištění se bude dále zjednodušovat a výjimek bude ubývat. Zjednoduší to život nejen poradcům, ale i klientům a v konečném důsledku též pojišťovnám při likvidacích škod. Než k tomu ale všechny pojišťovny dospějí, doporučujeme pojistné podmínky sledovat. Pokud nejsou příliš dlouhé a složité, zvládne to i laik. Příkladem je třeba pojištění majetku u nás:

Další výhody pojištění majetku