Když v loňském roce uvedla na trh Pillow pojišťovna jako jedna z prvních garanci neuplatnění podpojištění u pojištění majetku, dostalo se jí od poradců i klientů nadšeného přijetí. Jak přesně garance funguje, se dozvíte v tomto článku

Základní principy jsou snadné

Připomeňme si základní principy fungování tohoto mechanismu. Jak víte, velkým tématem současného pojistného trhu je podpojištění, tedy pojištění věcí na pojistnou částku, která neodpovídá jejich hodnotě. Často uváděným příkladem je pojištění domu v hodnotě 10 mil. Kč jen na 5 mil. Kč. V případě škody pak pojišťovna nevyplatí celou výši újmy, ale pouze její část. Jak velká část to bude, se dozvíte třeba v tomto článku.

Jak podpojištění vzniká? Nejsnáze tak, že člověk netuší, co jeho bydlení a věci stojí. Není se čemu divit, odhadování ceny nemovitostí je náročný byznys pro odborníky a odhadnout cenu domácnosti je snad ještě náročnější. Pojišťovny se této zodpovědnosti dříve rády vyhýbaly a nechávaly své klienty tápat úplně. V současné době již někdy vodítko nabídnou, ale přijmout za něj i odpovědnost? To stále většinou není na pořadu dne.

Pillow pojišťovna si ale řekla, proč ne? Sice majetek klientů neznáme, ale jako pojišťovna máme dostatek dat na to, abychom kvalifikovaně pomohli. Pokud si tedy klient pojistí svůj majetek aspoň na částku pojišťovnou doporučenou, Pillow garantuje, že podpojištění neuplatní a vyplatí při splnění ostatních podmínek vždy škodu celou až do výše sjednané pojistné částky. Přejímá tak na sebe část odpovědnosti za nelehký úkol ocenění majetku klienta. Unikátní je, že Pillow garantuje neuplatnění podpojištění nejen pro budovu, ale též pro pojištění domácnosti, stavebních součástí i vedlejších staveb. Garance v tomto rozsahu je nejen na českém trhu raritou.

Pojďme se dnes podívat „za kulisy“ na to, jakým způsobem Pillow doporučené částky počítá.

  • Budova: obestavěný prostor

U pojištění budovy je to nejsnazší. Podobně jako další pojišťovny vychází Pillow z metody, kdy z dat uvedených klientem odhadne objem jeho budovy a poté ho vynásobí standardizovanou cenou za m3 obestavěné plochy. Tyto ceny jsou běžně dostupné na internetu (např. zde) a úsměvné je, že na celém odhadu jsou tím nejpřesnějším parametrem. Odhad Pillow dále zpřesňuje dalšími parametry, které klient uvádí, jako je stáří budovy, materiál stavby či region, ve kterém se stavba nachází.

  • Domácnost: plocha a lomená funkce

U pojištění domácnosti je odhad složitější. Je to vidět i z toho, že do pomoci s touto veličinou se ostatní pojišťovny příliš často nepouští. Částečně může doporučení vypadat jako věštění z křišťálové koule, ale ani zde nelze velké množství údajů dostupných pojišťovnám podcenit.

Základem je opět plocha domácnosti, která se násobí určitým koeficientem. Z dat zde ale vychází, že nelze použít jediné číslo. Do určité velikosti domácnosti jsou totiž všechny zařízené podobnými věcmi – každému se hodí mít stůl, židli či postel. Na úplném začátku je tak hodnota konstantní a poté roste s přibývajícími m2 velmi rychle. V určitém bodě se však křivka láme. Od této hodnoty jsou nemovitosti „prázdnější“, obsahují méně věcí a více „vzduchu“. Další podobný bod se nachází u cca trojnásobku prvního. Nad něj bývají nemovitosti vybavené luxusnějším zařízením a cena za metr m2 pak zase roste rychleji.

Velký rozdíl je také mezi rodinnými domy a byty. Jak jistě snadno uhodnete, u domů je částka obecně nižší. Zvlášť se to projevuje u těch starších s ne zcela vhodnou a využitou dispozicí (velké sklepy na uhlí, množství různých chodbiček a kamrlíků apod.). Takto získaná čísla následně Pillow koriguje podle podobných parametrů, jako je tomu u pojištění nemovitostí.

  • Stavební součásti a vedlejší budovy: přímá úměra

U samostatně pojišťovaných stavebních součástí k pojištění domácnosti (typicky kuchyňská linka apod.) lze nalézt určitou úměru s hodnotu vybavení domácnosti, podobně u vedlejších staveb (ploty, pergoly aj.) korelaci s hodnotou hlavní stavby. Srozumitelným řešením pro klienta je stanovení garantovaného doporučení jako procenta pojistných částek na budovu a domácnost.

Kde se dozvím víc?

Konkrétní koeficienty a přesné vzorce jsou samozřejmě obchodním tajemstvím Pillow pojišťovny. Případným zájemcům o toto téma lze doporučit veřejnou metodiku pojištění majetku dostupnou na stránkách proporadce.cz na tomto odkazu. Metodika obsahuje nejen principy stanovení odhadů pojistných částek ve větším detailu, ale i mnoho dalších tipů a doporučení svázaných s pojištěním majetku.

A jak to bude dál? Je zřejmé, že princip těchto garancí se bude dále rozšiřovat i mezi další pojistitele a ve výsledku tak nakonec nejen usnadní život našim pojištěným klientům, ale pomůže dále budovat důvěru v celé pojišťovnictví jako takové.

Již dnes si ale můžete nastavení našich garancí sami vyzkoušet:

Spočítat pojištění